СКЕНАР

СКЕНАР Терапия

СамоКонтролируем Енерго Невро-Адаптивен Регулатор
Чрез оптимизиране процесите на саморегулация и самовъзстановяване на човешкия организъм активира потенциалния резерв и ендокринно-имунния отговор на организма, нормализира обменните процеси и нарушените функции, намалява изразеността на патологичните процеси и рязко ускорява оздравителния процес. Натрупаният огромен практически опит показва, че почти няма болест, която да не се повлиява благоприятно от тази терапия. Ефективността на моно-СКЕНАР-терапията достига средно 90% (при 60% - пълно клинично оздравяване, а при 30% - значително намаляване на оплакванията и подобряване на общото състояние).
Използването на СКЕНАР е показано във всеки стадий от лечението на заболяванията на:
Опорно-двигателния апарат – болки в мускулите, ставите и сухожилията (миозити, артрити, артрози, тендовагинити); спортен травматизъм – контузии, дисторзии, травми на меките тъкани, скъсани мускулни влакна, костни фрактури
Нервната система – болки и други заболявания на гръбначния стълб (дорзалгии, дископатии, спондилоза, ишиас), невралгии, радикулити, плексити; постинсултгни състояния, парези; неврози, депресии, нарушения на съня и др.
Храносмилателната система – гастрити, язви, колити, хроничен запек, холецистити и дискинезии на жлъчния мехур.
Дихателната система – синузити, фарингити, ларингити, хронични и спастични бронхити.
Отделителната система – пиелонефрити, цистити, бъбречно-каменна болест.
Гинекологични заболявания – възпалителни, дисменорея, функционално безплодие.
Кожни, очни, ендокринни болести и много други.
Общите СКЕНАР-процедури укрепват имунната система, повишават устойчивостта на организма, подобряват работоспособността и жизненият тонус и като цяло оказват благотворно влияние върху здравето. Постига се отлично и бързо възстановяване след стрес, физическо и умствено натоварване.
Апаратът СКЕНАР (СамоКонтролируем Енерго Невро-Адаптивен Регулатор) е бил разработен в рамките на секретна съветска космическа програма. Целта е била да се създаде малко, портативно, енерго-икономично и преди всичко високо ефективно устройство, което да поддържа здравето на космонавтите в космоса, без да се използват медикаменти. СКЕНАР става достъпен на широката медицинска общественост след демократичните промени в Русия и намира все по-широко приложение в целия свят. Апаратът е одобрен от Британската Агенция за Медицинска Апаратура и е получил Знака на Съвета на Европа “CE mark”.
Изхождайки от принципите на класическата Китайска медицина- акупунктура, зонален контактен масаж и достиженията на съвременните технологии, СКЕНАР великолепно съчетава древното лечителско изкуство със западните технологии. СКЕНАР генерира и предава на тялото стимулиращи електроимпулси, които наподобяват физиологичните, характерни за тялото биотокове. Благодарение на изключителните си физически характеристики СКЕНАР сигналът активира голяма част от от С- нервните влакна, при които невромедиатори се явяват многочислената група на невропептидите. Съвременната наука е доказала, че невропептидите са главните химични субстанции, които осъществяват практически всички биофизични, респективно- терапевтични функции в човешкото тяло. СКЕНАР е първият по рода си електро-терапевтичен апарат, който работи на принципа на биологично обратната връзка- в хода на терапевтичния процес организмът сам постоянно коригира въздействащите импулси в зависимост от потребностите си, което предотвратява привикване към въздействието му. СКЕНАР помага на тялото да коригира и завърши собствената си оздравителна програма. Чрез оптимизиране процесите на саморегулация и самовъзстановяване на човешкия организъм , СКЕНАР активира потенциалния резерв и имунния отговор на организма, нормализира обменните процеси и нарушените функции, намалява патологичните процеси и рязко ускорява оздравителния процес.
Практиката показва, че почти няма болест, която да не се повлияе благоприятно от тази терапия. Ефективността, приложена като монотерапия е 90% (при 60% от пациентите пълно клинично оздравяване, а при 30% подобряване на общото състояние). СКЕНАР терапията успешно се съчетава с всички методи на лечение от алтернативната и конвенционалната медицина, но най-добри резултати има при съчетаването й с хомеопатия.
При първа процедура със СКЕНАР се прави и диагностика която се заплаща според ценоразписа. Биорезонсната диагностика в съвременните условия е част от ново направление в медицината известно като информационна медицина.„Всичко тече, всичко се променя“ е казал Хераклит и „не можем два пъти да влезем в една река“ .Самият живот означава постоянна промяна.Биорезонанс – означава да се започне комуникация с живота, да се отрази живота. Ако организмът загуби способността си за саморегулиция това обикновено води до някаква болест: инфекции, хронични заболявания, болки и по-тежки проблеми. Иновационното при биорезонанасната или квантова диагностика е съчетанието и обединяването на знанията на древната китайска медицина с възможностите на съвременните цифрови технологии. Разработени са специализирани софтуерни програми за обработка на информацията, която се показва на екрана по определен начин и така отразява начина на информационна обмяна на дадения орган (тъкани , клетки) със средата. По този начин се проследява действието на хомеопатичните лекарства, билките, хранителните добавки, както и ефективността на всяко друго лечение. ОСНОВНИТЕ ФАКТИ ВЪРХУ, КОИТО СЕ БАЗИРА БИОРЕЗОНАНСНАТА ДИАГНОСТИКА: Всеки орган или система в човека извършва колебливи движения (така се прави ЕКГ на сърцето). Това са отдавна известни факти, на базата на което са създадени диагностични и терапевтични системи в медицината. Вътре във всяка клетка протичат различни химични реакции – усвояват се вещества, отделя се енергия, движат се метални йони и всичко това се осъществява посредством електрически импулси, които образуват около клетката електромагнитно поле с определена честота. При това честотата и силата на това електромагнитно поле се променя от типа клетка и нейното енергийно състояние. Именно това поле се нарича аура или биополе около човек. То съществува в много голям диапазон на честотите от единици херца до стотици гигахерца. Електропунктурната диагностика по метода на д-р Рейнхард Фол се базира на факта, че отклоненията във функциите на вътрешните органи се отразяват върху електрическите параметри на биологично активните точки. Осъществява се чрез измервания на електрически параметри в тези точки. Методиката на немския учен д-р Фол е открита през 50-те години на миналия век. Според нея, енерго-информационните параметри на организма, по определен и еднозначен начин характеризират състоянието му както в цялост, така и на отделни органи, системи и връзките между тях. Чрез измерване електрически параметри в определени акупунктурни точки по повърхноста на ръцете и краката, може с висока достоверност да се оцени функционалното състояние на организма, да се установи конкретно заболяване, да се открият патологични процеси в ранен стадий и наличието на предразположеност към определени заболявания. Чрез “феномена на пад” и формата на движение на графиката при измерването, може да се установят хронични процеси, ниво на токсимия, процес на дегенерация на органа и налични възпаления. Медицината претърпя голямо развити в диагностиката през последните години, но с традиционните диагностични методи патологичните процеси се диагностицират, когато вече има изменение на органично ниво. Ценното на биорезонансната диагностика е, че позволява да бъдат фиксирани измененията на ранен стадий, когато болестта се явява във вид на енергиен отпечатък върху биополето на тялото, още преди в органите да са настъпили морфологични изменения, което вече е клиничната изява на болестта. Диагностиката на функционалното състояние на организма е първата и много важна стъпка по пътя на решаването на определен здравословен проблем.
опорно-двигателния апарат: болки в мускули и стави; спортен травматизъм. нервна система: болки и други заболявания на гръбначния стълб (дископатии, ишияс); невралгии; постинсултни състояния; парези; неврози; нарушения на съня храносмилателна система: гастрити, язви, колити, хроничен запек; дискинезия на жлъчния мехур дихателна система: синузит; тонзилит; фарингит; хронични и спастични бронхити; пневмонии и др. отделителната система: пиелонефрит; цистит; бъбречно каменна болест гинекологични заболявания: възпалителни заболявания; дисмекорея; функционално безплодие. Много добри резултати се получават при кожни, очни и ендокринни заболявания. СКЕНАР- терапията не атакува само конкретния, активен патологичен процес, но води до подобряване на общото физическо и психическо състояние. Общите СКЕНАР- процедури укрепват имунната система, повишават устойчивостта на организма, подобряват работоспособността и жизнения тонус и като цяло оказват благотворно влияние върху здравето. Постига се отлично и бързо възстановяване след стрес, физическо и умствено натоварване.
Радиестезията е уникално точен и изключително безвреден метод за: · Проверяване качеството на всякакъв вид материали. · Анализ на съвместимост между партньори в личния живот и бизнеса. · Откриване на всякакъв вид вредни вълни. · Търсене на подпочвени води за питейни и битови нужди, като радиестезично се определя мястото, геологията, дебита и качеството на водата. · Откриване на рудни и нерудни находища по карта. · Установяване на събития в миналото или бъдещето. · Откриване точното местонахождение на предмети, хора, животни . · Много други. Радиестезия в медицината: Диагностика на физическото и енергийните тела на хора или животни. Откриване на най-подходящият метод на лечение с оглед предотвратяване нанасянето на вреда чрез изпробване на други неподходящи такива. По радиестезичен път могат да се правят всички видове анализи и измервания, като: температура, пулс, кръвно налягане, кръвна картина и други; откриване и разпознаване на всички видове болести; къде се зараждат те и то още в началния им стадий, преди да се е развила самата болест, което осигурява прекрасната възможност пациентът да вземе навременни мерки и да предотврати нежелани последици. По същия начин може да се определя най-доброто лекарство, неговото оптимално и индивидуално въздействие, дозировка, време за ползуване, съвместимостта му с други лекарствени средства и др. подобни. Ако пациентът е акумулирал силна негативна енергия или много вредни вълни, лечението му може да се окаже неуспешно или много бавно, дори ако употребява силни и качествени медикаменти. В такива случаи се налага изчистването на негативната енергия след, което лечението се продължава. Възможно е да бъдат определени на всеки индивидуално най-благоприятните билкови и козметични средства, най-необходимите и полезни храни в зависимост от състоянието на организма в даден момент. Относно лечебните и хранителните свойства и хранителните продукти, радиестезично е установено , че голямо значение има не само качеството на изходните суровини, но и транспортирането, т.е. през какви енергийни точки са преминали, къде са съхранявани. Трябва да е ясно, че докато пътуват от мястото на производството до потребителя те поемат различни енергии – в много случаи това са енергии, с вълни много по-ниски от тази на консуматора, които могат да му навредят. След енергийно изчистване негативно натоварените храни, медикаменти, предмети, дрехи, бижута, имущество и др. отново възвръщат положителните си качества. Радиестезията в промишлеността: С радиестезични измервания може да се провери отношението на всеки служител към фирмата и към колегите му в колектива. Желателно е преди назначаването на работа на нов кандидат да се провери отношението му към компанията и към колегите с които ще работи, т.е. неговата съвместимост с работната среда. Периодично се извършва проверка на служителите към фирмата и към колегите. Възможно е да се направи и проверка за злоупотреби. Изключително важно е да се прави радиестезичен контрол на входящите суровини, както за качество, така и за енергийното им състояние. Да се проследяват продуктите за качество в различните етапи на производство и да се измерва и контролира крайния продукт. Да се проверява каква енергия излъчват складовите помещения, тъй като тя се импрегнира в продукцията, а ако е негативна оказва неблагоприятно въздействие и върху продуктивността на персонала. Възможно е радиестезично да се проверяват и коригират, ако е необходимо процесите на производство до постигане на максимални резултати. От особено значение при продажбите е опаковката, тъй като в зависимост от нейното енергийно излъчване ще се привличат или отблъскват клиентите. Известно е излъчването на отделните букви, цифри, символи, знаци и цветове, и ако не са добре подбрани може да се получи обратен ефект-на отблъскване, макар че продукта в опаковката е с много добри качества. По същия начин могат да се създават и проверяват името на фирма, рекламните материали, облеклото на персонала и др. В архитектурата може да се проверява качеството на проекта за съответното място и да се посочи какво да се промени, за да се получи отлична конструкция. Радиестезията в строителството Чрез Р-метод може да се определи най-благоприятното място за строеж, като се отчита наличието на подпочвени води и тяхната дълбочина, микроорганизми в застоини води, радиоактивност, негативни енергии, геобиологични мрежи. При строителството на нови сгради ако предварително е направено радиестезично проучване на терена, е възможно да се открие място за строеж, където няма подземни води или пък ако това не е възможно и част от строежа ще бъде разположен върху подземна вода , тогава архитектът може да разположи там сервизни и багажни помещения, в който да не се осъществява продължителен престой. Ако има подземна вода под целия строеж, още при строителството трябва да се поставят неутрализатори, на излъчването от подземната вода и геобиологичните мрежи. Желателно е при строителството да се вграждат неутрализатори в колоните на сградите, за да се избегне влиянието на вредните вълни излъчвани от подземни води, геобиологични мрежи и електромагнитни полета. Най-интересното е, че всички тези операции в кой да е отрасъл, могат да се провеждат не само на място, но и от разстояние или върху план на местността, селището, жилището, където се търси набелязаният обект. Медицинските изследвания могат да се правят върху анатомична карта, върху обикновена снимка или върху материал, съдържащ ДНК на индивида. Всички търсения върху план могат да се правят на хиляди километра от обекта. Колкото невероятно, учудващо и фантастично да звучи, всичко това от години е вече факт и ползването му е често срещано явление.
Днес явлението радиестезия е основно проучено. Неговата природа и управляващите го закони са вече добре познати. Радиестезията е практическа наука, доказваща пораждането, разпространението и взаимодействието на различните вълни в живата и нежива природа. Радиестезичните явления са възможни и съществуват само благодарение на особеното свойство на материята и елементарните й частици да вибрират. Тези вибрации се разпространяват под формата на лъчи и вълни и си взаимодействат. Уредите, използвани в радиестезичните замервания улавят вълните, вследствие на което резонират. Невежият и изостаналият виждат в това явление само божествена или мистична проява или “дело на дявола” и дори след прочит на Атомната и ядрената теория(в подкрепа на вълните) то все още би им изглеждало трудно за проумяване. Вече се знае, че тези прояви не се дължат на някаква нарочна и рядка дарба, а са естествена последица от способност, която природата по начало е вложила във всички живи същества. Както всяка друга способност, така и тази се поддава на култивиране и усъвършенстване, стига индивидът да има влечение, изправна симпатична нервна система и да проявява воля. Както всяка друга способност, била тя и най-обикновената, когато не се ползува и не се упражнява, тя е обречена на замиране и атрофия. Някога възможностите на радиестезията са били използвани предимно за търсене на вода (кладенци) , на рудни и нерудни находища, за определяне на най-благоприятното място за построяване на храмове и църкви. От началото на 19 век радиестезията се развива изключително бързо, като намира приложение и в други области на живота – за определяне наличието на вредни вълни в човешкото тяло, в жилището, в строителния парцел, в автомобила; за медицинска диагностика на хора и животни, за определяне съвместимостта на лекарствени продукти с организма на пациента и съвместимост на няколко вида лекарства. Благодарение на нея може да се определи качеството на храни, билки, медикаменти; да се открие наличието на вредни вълни, които предизвикват тежки заболявания, на подземни води и геоложки разломи, геобиологични мрежи, електромагнитни полета; радиоактивност; токсичност; микроорганизми; предмети, излъчващи негативни енергии. Радиестезията се прилага по целия свят. Наименованията, с които е известна по света са различни: радиестезия, pendule, radionica, radiesthesie, radiesthezie, лозоходство. Съществуват и много радиестезични помагала и апарати : махала, багети, махала-багети, „свидетели„, радиестезични вълномери. Предпочитанията за работа с тези инструменти са индивидуални. Методиката на работа е различна, и затова е необходимо обучение за работа с различните инструменти.
Абсолютни противопоказания практически няма, а относителните са крайно ограничени: при наличие на “пейсмейкър” тежки психически заболявания зависимости (тежи зависимости, алкохолизъм, наркомания) Отрицателни странични ефекти и усложнения не са наблюдавани.